آیکون کمپین

حمایت از ما

توضیحات کمکهای مالی نظرات

برای حمایت از زحمات مدیران

درآمد

مجموع
IRR2,100,000.00

اهدا کنندگان برتر

برترین حامیان

بالا