آیکون فایل

افزونه 2 [OzzModz] Auto Refresh Online 2.0.0

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
  1. 2.0
  2. 2.1
  3. 2.2
نیاز به ویرایش مجوزهای گروه‌های کاربری
  1. هست
ریفرش خودکار صفحه

This small addon will automatically refresh your online page if it is open in a tab. This is something from back in the old days of forums, and I thought it would be nice to have it available on XenForo.

There are two settings for the addon.
  • Enable the addon. You can enable/disable the addon with this option.
  • Refresh Online frequency interval. You can set the frequency to refresh the page. 30 seconds is recommended.
You need to set usergroup permissions for the addon to take affect.

1602869705766.png
بالا