آیکن فایل

افزونه 2 [OzzModz] Email Check 2.0.1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
  1. 2.1
  2. 2.2
چک کردن ایمیل هنگام ثبت نام کاربر

This is a simple addon that check the emails entered by users during registration via the api of
  1. validator.pizza
  2. ipqualityscore.com
What's the limit?
  1. The number of request is limited to 120 requests per hour, per IP address for Validator.pizza . If you need a higher limit, please contact them on validator.pizza. It does't require any API key.
  2. ipqualityscore provids 5,000 FREE Lookups Per Month
بالا