آیکون فایل

افزونه 2 [OzzModz] Force Users To Read Threads 2.0.4

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
  1. 2.1
  2. 2.2
نیاز به ویرایش مجوزهای گروه‌های کاربری
  1. هست
اجبار کاربران به خواندن موضوعات


They have created rules for your forum in a thread, but nobody reads them?
Then use this add-on.
It forces users to read a particular thread and only then can they view other threads/Forum etc.

1602869274333.png


1602869288045.png


1602869298701.png1602869308134.png


1602869317353.png


1602869328846.png
  • لایک
واکنش‌ها: COMBECOM
بالا