خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!
  • اینجا مکان تبلیغات شماست با ما در تماس باشید!

    xenforo.xyz
  • با خرید اشتراک ویژه شما میتوانید جدیدترین آپدیت افزونه ها و قالب های زیبا و پرکاربرد زنفورو را دریافت کنید!

    هر ماه یک کد تخفیف 60 درصدی محصولات فروشگاه به کاربران منتخب بخش ویژه اهدا می‌شود

  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
[OzzModz] Thread & Quick Reply Placeholders & Templates

افزونه 2 [OzzModz] Thread & Quick Reply Placeholders & Templates 2.0.2

دسترسی دریافت را ندارید
پشتیبانی از نسخه های
  1. 2.1
  2. 2.2
نیاز به ویرایش مجوزهای گروه‌های کاربری
  1. هست
This is a cool little addon that will allow you to have thread/post templates and manage placeholders. These are set in each node individually by editing the node in the ACP.

Place holders can be used to direct people to do or not do something. Placeholders will show up in selected forums for threads and/or posts if you desire. Placeholders disappear as soon as the user starts typing in the editor.

Placeholder Example:

tpp_placeholder.png


Thread & post prompts/templates can be used for a user to be directed to fill in the information in a specific way, This is useful for forums such as a car site. This does not disappear as the user starts typing, but unfortunately the user can edit the text out, there is no way around this.

Thread Prompt/Template Example:

tpp_prompt.png


This system works the same for the quick reply editor as it does for starting new threads. Thread prompts/templates will override a placeholder. Meaning that if you gave a placeholder and prompt defined for a forum, the prompt/template will show, not the placeholder. I've seen quite a few people looking for this so I decided to write this up and release it here.

Thread Placeholder & Prompt Setting Example:
tpp_placeholder_prompt_setting.png


Quick Reply Placeholder & Prompt Setting Example:
tpp_placeholder_prompt_setting2.png
نویسنده
King
دریافت‌ها
0
بازدیدها
121
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
رتبه‌بندی
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از King

فایل‌های مشابه
فرستنده فایل عنوان دسته دریافت‌ها آخرین بروزرسانی
Hosein افزونه 2 [OzzModz] Quick Thread Permissions افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Create Poll Thread Permissions افزونه های مدیریتی 0
nima [OzzModz] Thread Last Online Sort افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Thread Reply Limit افزونه های مدیریتی 0
Dariush افزونه 2 [OzzModz] User Thread Log افزونه های مدیریتی 2
King افزونه 2 [OzzModz] Activation Reminder & User Purger افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Add Pagination To Top Of Members List In ACP افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Add Pagination To Top Of Phrase List افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Add Pagination To Top Of Templates List افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Additional Users to Receive Activity Summary Email افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Admin Control Panel Improvements افزونه های مدیریتی 3
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Admin Notes In ACP افزونه های مدیریتی 0
Dariush افزونه 2 [OzzModz] Admin Search Block On ACP Index افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Approval Queue Destination افزونه های مدیریتی 1
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Article Maximum Character/Image/Media Settings افزونه های مدیریتی 0
محمد افزونه 2 [OzzModz] Auto Refresh Online افزونه های مدیریتی 2
King افزونه 2 [OzzModz] Ban Registrations by Hostname افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Banned User Conversation Access افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Block Registrations With Spam Like Email Addresses افزونه های مدیریتی 0
محمد افزونه 2 [OzzModz] Can't Report Own Content افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Collapse ACP Side Menu افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Content Creation Limits افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Conversation Edit Permission افزونه های مدیریتی 2
King افزونه 2 [OzzModz] Conversation Reply Permission افزونه های مدیریتی 1
King افزونه 2 [OzzModz] Country Registration Ban افزونه های مدیریتی 1
محمد افزونه 2 [OzzModz] Edit Silently And Clear Edit History Checked افزونه های مدیریتی 0
محمد افزونه 2 [OzzModz] Email Check افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Email Staff When New Registration افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Email Whitelist افزونه های مدیریتی 4
محمد افزونه 2 [OzzModz] Force Users To Read Threads افزونه های مدیریتی 8
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Hide Moderated Notice From Users افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Hide Users IP In Public افزونه های مدیریتی 2
King افزونه 2 [OzzModz] Log All Moderator Actions افزونه های مدیریتی 3
King افزونه 2 [OzzModz] Login By Country Log افزونه های مدیریتی 1
King افزونه 2 [OzzModz] Login By Country Log افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Maximum Open Threads per Node افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Members Online Widget Permission افزونه های مدیریتی 2
King افزونه 2 [OzzModz] Message Max Length Permission افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Move Ban IP Block To Top افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Move Banned Email Block To Top افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Prefix Or Suffix Downloaded Attachments افزونه های مدیریتی 3
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Prefix View In ACP افزونه های مدیریتی 1
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Prevent Email Address Change افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Recently Active Days Override افزونه های مدیریتی 0
محمد افزونه 2 [OzzModz] Redirect Banned Users 2.0.0 افزونه های مدیریتی 0
Dariush افزونه 2 [OzzModz] Remove Ability To Register And/Or Login Via Connected Accounts افزونه های مدیریتی 1
محمد افزونه 2 [OzzModz] Remove Guests And Robots from Online List افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Remove Ignore افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] Remove Reactions From First Post For Suggestion Threads افزونه های مدیریتی 0
XenForo.XYZ Bot افزونه 2 [OzzModz] Remove Reactions From What's New Page افزونه های مدیریتی 0
محمد افزونه 2 [OzzModz] Remove RSS Feeds From The Site افزونه های مدیریتی 0
فایل‌های مشابه
افزونه 2 [OzzModz] Quick Thread Permissions
افزونه 2 [OzzModz] Create Poll Thread Permissions
[OzzModz] Thread Last Online Sort
افزونه 2 [OzzModz] Thread Reply Limit
افزونه 2 [OzzModz] User Thread Log
افزونه 2 [OzzModz] Activation Reminder & User Purger
افزونه 2 [OzzModz] Add Pagination To Top Of Members List In ACP
افزونه 2 [OzzModz] Add Pagination To Top Of Phrase List
افزونه 2 [OzzModz] Add Pagination To Top Of Templates List
افزونه 2 [OzzModz] Additional Users to Receive Activity Summary Email
افزونه 2 [OzzModz] Admin Control Panel Improvements
افزونه 2 [OzzModz] Admin Notes In ACP
افزونه 2 [OzzModz] Admin Search Block On ACP Index
افزونه 2 [OzzModz] Approval Queue Destination
افزونه 2 [OzzModz] Article Maximum Character/Image/Media Settings
افزونه 2 [OzzModz] Auto Refresh Online
افزونه 2 [OzzModz] Ban Registrations by Hostname
افزونه 2 [OzzModz] Banned User Conversation Access
افزونه 2 [OzzModz] Block Registrations With Spam Like Email Addresses
افزونه 2 [OzzModz] Can't Report Own Content
افزونه 2 [OzzModz] Collapse ACP Side Menu
افزونه 2 [OzzModz] Content Creation Limits
افزونه 2 [OzzModz] Conversation Edit Permission
افزونه 2 [OzzModz] Conversation Reply Permission
افزونه 2 [OzzModz] Country Registration Ban
افزونه 2 [OzzModz] Edit Silently And Clear Edit History Checked
افزونه 2 [OzzModz] Email Check
افزونه 2 [OzzModz] Email Staff When New Registration
افزونه 2 [OzzModz] Email Whitelist
افزونه 2 [OzzModz] Force Users To Read Threads
افزونه 2 [OzzModz] Hide Moderated Notice From Users
افزونه 2 [OzzModz] Hide Users IP In Public
افزونه 2 [OzzModz] Log All Moderator Actions
افزونه 2 [OzzModz] Login By Country Log
افزونه 2 [OzzModz] Login By Country Log
افزونه 2 [OzzModz] Maximum Open Threads per Node
افزونه 2 [OzzModz] Members Online Widget Permission
افزونه 2 [OzzModz] Message Max Length Permission
افزونه 2 [OzzModz] Move Ban IP Block To Top
افزونه 2 [OzzModz] Move Banned Email Block To Top
افزونه 2 [OzzModz] Prefix Or Suffix Downloaded Attachments
افزونه 2 [OzzModz] Prefix View In ACP
افزونه 2 [OzzModz] Prevent Email Address Change
افزونه 2 [OzzModz] Recently Active Days Override
افزونه 2 [OzzModz] Redirect Banned Users 2.0.0
افزونه 2 [OzzModz] Remove Ability To Register And/Or Login Via Connected Accounts
افزونه 2 [OzzModz] Remove Guests And Robots from Online List
افزونه 2 [OzzModz] Remove Ignore
افزونه 2 [OzzModz] Remove Reactions From First Post For Suggestion Threads
افزونه 2 [OzzModz] Remove Reactions From What's New Page
افزونه 2 [OzzModz] Remove RSS Feeds From The Site
بالا