خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

Roxana

پرسنل مدیریت
مدیر کل سایت
کاربر ویژه پلاس
کاربر ویژه طلایی
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
موضوعات مشابه
ارسال کننده عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
Roxana Pruning soft deleted profile posts and their comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Original Thread Posts Doubling Up, Comments Disappearing فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Lightbox comments/profile posts dont focus the RTE when clicked first time فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Please add Post Comments to Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Media comments deactivated but... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana vBulletin Blog importer gets 'stuck' importing blog comments when using parallel importer فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Deleted media comments and ratings show up in "latest activity" / news feed فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Looking to replace the comments section of my WordPress site with a forum. Should I use Xenforo, or a native WordPress forum solution (like BBPress)? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana widget last comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Disable comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Quotes In Thread Comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana embed YT videos on media comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Deleted media comments remain visible on news feed (including for guests) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana New permission: Delete comments on *own* media items or albums فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush افزونه 2 [OzzModz] Post Comments افزونه های کاربردی و ظاهری 0
Roxana [TH] Post Comments [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Post Comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Media Gallery, comments photo uploads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] XFRM: Update Comments [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Report comments don't sort فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Import of vBulletin Albums - comments? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [UW] Forum Comments System [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Updating article image with the images in replies (comments) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] XFRM: Update Comments [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [TH] Post Comments [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [TH] Post Comments [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana vBulletin 4 Albums Importer: Comments on pictures are being imported for incorrect images فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana widget gallery statistics and latest comments show XFMG: in title no other widgets show this in the gallery addon فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana widget last comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Comments broken on custom properties فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Push Wordpress Comments To Associated Thread In Forums فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Russian translation for [UW] Forum Comments System فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Just starting out with a new Dog Forum and new design theme ( Comments - Suggestions ) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King [UW] Forum Comments System دانلود افزونه های XenForo 2.x 2
Roxana Option to disable likes on comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana attachments in media gallery comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [TH] Post Comments [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana New comments approved by a moderator do not send watch alerts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Mobile gallery thumb overview, click and open comments or "How do I comment on an image?" user issue فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Close and reopen comments from media gallery فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Lightbox comments dont focus the RTE when clicked first time فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
محمد FA فارسی ساز نظرات درون پست ها - Post Comments فارسی ساز 0
Roxana Always have the comments part of the media gallery lightbox expanded by default فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Allow editing of report comments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana (Live) Comments in side column when overlay فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [UW] Forum Comments System [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [TH] Post Comments دانلود افزونه های XenForo 2.x 5
Roxana Scheduled posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Set auto-delete posts in forum based upon time فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Resize Icon/ Avatar under Latest Posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0

موضوعات مشابه

بالا