خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
[OzzModz] Language Detect

افزونه 2 [OzzModz] Language Detect 2.0.0

دسترسی دریافت را ندارید

nima

پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
کاربر ویژه پلاس
گروه ترجمه انجمن
XF Developer
موضوعات مشابه
ارسال کننده عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
Roxana [OzzModz] Russian language for [OzzModz] Force Users To Read Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Russian language for [DBTech] DragonByte Mail فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Russian language for [DBTech] DragonByte Credits فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana Russian language for [OzzModz] Force Users To Read Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] XFMG Media Layout [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Registration Invites [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Thread Field Filter فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Ignore Files From Health Check [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Ban Until Nickname Change [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Admin Control Panel Improvements فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Bulk User Create فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Forum List Search فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
nima افزونه 2 [OzzModz] User Groups Edit افزونه های مدیریتی 0
nima افزونه 2 [OzzModz] My Posts In Thread افزونه های کاربردی و ظاهری 0
Roxana [Ozzmodz] News Tickers [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Reaction Control [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Fake Activity [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Auto Title & Alt Image Attributes [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Collapse Permissions فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] My Posts In Thread فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Post Deleted Placeholder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Quick Reply Button For Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Email Staff When New Post/Thread In Mod Queue [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] XFRM Remove Tagline فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Spam Cleaner Phrases فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Debug & Development Mode From ACP فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Auto Title Case [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] XFMG: Attachment Mirroring Album [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Who Read Thread فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Category Select Dropdown for [tl] Social Groups فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Poll Vote Remove فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Edit Any Posts in Own Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Text Logo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Quote Book [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz} Profile Post Access [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Delete Any Posts in Own Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Most Ever Online فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Change Attachment Name [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Thread Prefix Required Hint فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush [OzzModz] What's New Tweak دانلود افزونه های XenForo 2.x 0
Dariush افزونه 2 [OzzModz] Thread Prefix Required Hint دانلود افزونه های XenForo 2.x 1
Roxana [OzzModz] User Activity In News Feed [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Sequential Stickies فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Smile Toggle فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] View Own Deleted Posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz]/[Kirby] Public Account Upgrades فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Thread Mark Read فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Paypal Payment Provider Callback Url فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Reaction to Vote [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Hide Quote/Reply In First And Last Posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0

موضوعات مشابه

بالا