به انجمن پشتیبانی زنفورو خوش آمدید

برای استفاده از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید.
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود میگردد.
[OzzModz] User Groups Edit

افزونه 2 [OzzModz] User Groups Edit 2.0.0 Patch Level 1

دسترسی دریافت را ندارید
  • نویسنده موضوع nima
  • تاریخ شروع
  • بازدیدها 52
  • پاسخ‌ها 0
افزونه های مدیریتی

nima

پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
کاربر ویژه پلاس
گروه ترجمه انجمن
XF Developer
    =
  • نویسنده موضوع
  • #1
امضا : nima
  • Love
واکنش‌ها[ی پسندها]: King
موضوعات مشابه
ارسال کننده عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
Roxana [OzzModz] Bulk User Create فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Fake Activity [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Activity In News Feed [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Thread Counter فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Upgrade Categories [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Ignore Extended [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Spam Clean from ACP فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Name Color فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Global User Ignore (Tachy Goes to Coventry) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Bulk User Create فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Custom User Style [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush افزونه 2 [OzzModz] Bulk User Create افزونه های مدیریتی 0
Roxana [OzzModz] Post As User [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush افزونه 2 [OzzModz] User Name Color افزونه های کاربردی و ظاهری 0
King افزونه 2 [OzzModz] Activation Reminder & User Purger افزونه های مدیریتی 0
Roxana [OzzModz] Activation Reminder & User Purger فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] React as User [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King افزونه 2 [OzzModz] Banned User Conversation Access افزونه های مدیریتی 0
King افزونه 2 [OzzModz] User Is/Isn't Following You افزونه های کاربردی و ظاهری 0
King افزونه 2 [OzzModz] User Profile Notes افزونه های کاربردی و ظاهری 1
Roxana [OzzModz] User Profile Notes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Reputation [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King [OzzModz] Un-award/Revoke User Trophies افزونه های کاربردی و ظاهری 0
Roxana [OzzModz] Un-award/Revoke User Trophies فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Reputation [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Ignore Extended [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Post As User [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] React as User [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Highlight User Participated Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] User Thread Counter فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush [OzzModz] User Thread Log افزونه های مدیریتی 0
Dariush [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log افزونه های مدیریتی 0
Roxana [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Forum List Search فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
nima افزونه 2 [OzzModz] My Posts In Thread افزونه های کاربردی و ظاهری 0
nima افزونه 2 [OzzModz] Language Detect افزونه های کاربردی و ظاهری 0
Roxana [Ozzmodz] News Tickers [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Reaction Control [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Auto Title & Alt Image Attributes [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Collapse Permissions فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] My Posts In Thread فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Post Deleted Placeholder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Quick Reply Button For Threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Email Staff When New Post/Thread In Mod Queue [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] XFRM Remove Tagline فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Spam Cleaner Phrases فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Debug & Development Mode From ACP فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Auto Title Case [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] XFMG: Attachment Mirroring Album [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Roxana [OzzModz] Who Read Thread فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0

موضوعات مشابه

بالا پایین